Banquet And Restaurant for Sale

  • Sale
NRs 90,00,000 / house
Address: solty mode kathmandu
Location: Kathmandu
  • 2-8-0-0 Area Size

Property Information

  • Parking : yes
  • Bathrooms : 6
  • Plot Size : 2-8-0-0
  • Area Size : 2-8-0-0 sq m

Property Description

Popular Banquet And Restaurant for sale at redcross marga, solty mode  Kathmandu Nepal. This Banquet And Restaurant is located in 15 meter from solty hotel.  This restaurant is named as “swastik lounge and banquet pvt.ltd”.

२ रोपनी ८ आना जग्गा मा बनेको स्वतीक रेस्टूरेन्ट र बेन्न्कुईट पार्टी प्यालेस बिक्रि मा /
सोल्टी होटल को अपोजीट रहेयाको छ /
रेड क्रस मार्ग सोल्टी मोड /
चाईया को समय जति पनि थप्न सकिने छ /
3ओटा हल भयको जस्मा निम्न अनुसार छन् /
हल हरु
-पहीलो ठुलो हल : जस्मा ४०० भन्दा माथि मान्छे लाई एकैचोटी पार्टी दिन सकिने छ /
-दोस्रो हल : ५० जना मान्छे लाई एकैचोटी पार्टी दिन सकिने छ /
-तेस्रो हल : 25 जना माथि मान्छे लाई एकैचोटी पार्टी दिन सकिने छ /
रेस्टूरेन्ट
-रेस्टूरेन्ट :१०० जना मान्छे लाई एकैचोटी खाजा खुवाउन सकिने छ /
-फेमिली रूम : ग्रुप रूम एस मा १०,१० जना मान्छे यकै चोटी अटाउछ/
यो पार्टी प्यलेस सोल्टी होटेल को अपोजीट रहेयाको छ / पार्टी प्यालेस मा जान को लागि सोल्टी मोड बाट सोल्टी होटेल जाने बाटो जाने ,सोल्टी होटेल को अपोजीट यो पार्टी प्यालेस छ / एस मा सबै कीसीम को सुबिधा रहेको छ /
मूल्य :९0 लाख

contract:9849067268,9823110456,9860328419,9841064745

The structure of this Banquet And Restaurant is:

party palce:4 hall

Restaurant :2 hall

This Banquet And Restaurant has been running since 5 year and due to some personal problem, the Banquet And Restaurant owner is willing to sell the property.

The customer flow seems quite better than other Banquet And Restaurant over there. This Banquet And Restaurant has earn quite better goodwill over that place. This Banquet And Restaurant has all basic facilities required such as drinking water, electricity, enough parking area and so on.

The price of this restaurant is 90 lakhs  negotiable and Interested buyers can contact to the owner of this restaurant at phone : 9849067268,9823110456,9860328419,9841064745

Share this:

Video

Contact Author

Contact Form

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.